PRODUCTES EMPRESES
Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
Veure telèfon
FABRICACIÓ,IMPORTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D'ARTICLES DE FERRETERIA.
Veure telèfon
Fosa de peces de ferro i acer.
Veure telèfon
COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES TERRESTRES.
Veure telèfon
COMERÇ AL MAJOR I AL DETALL DE MATERIAL DE FONTANERIA (LLAUNERIA)
Veure telèfon
Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
Veure telèfon
Preparació i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en edificis
Veure telèfon
Mecànica general
Veure telèfon
EMPRESA SUBMINISTRADORA D'ACERS INOXIDABLES I METALLS.
Veure telèfon
Tractament i recobriment dels metalls
Veure telèfon
COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS.
Veure telèfon
SERVEI DE COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PERSONAL.
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de roba exterior
Veure telèfon
Lloguer d'altres mitjans de transport
Veure telèfon
Comerç al detall de vehicles aeris
Veure telèfon
Mecànica general
Veure telèfon
COMERC A L'ENGRÒS DE MAQUINÀRIA AGRICOLA.
Veure telèfon
TALLERS MECÀNICS NCAA/ SERVEIS AGRICOLES I RAMADERS.
Veure telèfon