PRODUCTES EMPRESES
Serveis financers i comptables
Veure telèfon
Comerç al detall de carretilles,
Veure telèfon
Reparació de maquinària industrial
Veure telèfon
Construcció completa, reparació i conservació d'edificacions
Veure telèfon
Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
Veure telèfon
SERVEI DE TALLAR I GRAVAR AMB FRESADORA DE CONTROL NUMÈRIC.
Veure telèfon
Veure telèfon
Altres serveis de cafeteries i bars
Veure telèfon
Serveis de restaurants
Veure telèfon
Serveis de restaurants
Veure telèfon
Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques
Veure telèfon
Producció i primera transformació del coure
Veure telèfon
Comerç al detall de materials i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic no elèctrics
Veure telèfon
Serveis tècnics d'enginyeria
Veure telèfon
Serveis tècnics d'arquitectura i urbanisme
Veure telèfon
Comerç al detall de productes del tabac i articles per a fumador
Veure telèfon
Comerç al detall de roba i complements
Veure telèfon
Altres serveis tècnics NCAA
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de tot tipus de productes alimentaris, begudes i tabacs, especificats en els epígrafs 612.2 a 612.7 i 612.9 / Transport de mercaderies per carretera
Veure telèfon