PRODUCTES EMPRESES
TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL
Veure telèfon
Centre creat amb l'objectiu de descobrir, refor�ar i desenvolupar el talent dels alumnes sobre la base de la nostra �mplia experi�ncia en la tasca docent. Experi�ncia adquirida durant m�s de vint anys dedicats a la professi� d'ensenyar, educar i promoure la formaci� integral dels estudiants que han decidit confiar en nosaltres. Els nostres millors �xits s�n els assolits pels nostres alumnes que, avui dia, ocupen els primers llocs en les seves escoles i fins i tot en la universitat, o han superat satisfact�riament els ex�mens de Graduat en E.S.O., Batxillerat, M�duls de Grau Mig i Superior, P.A.U., Oposicions o Acc�s universitari per a majors de 25 anys.
Veure telèfon
Neuropsicologia, Psicologia, Trastorns del llenguatge escrit, Reeducació de la Lecto-Escriptura , Reforç, Idiomes
Veure telèfon
Johann's Lid és una agencia d'investigació privada i criminologia fundada en l'any 1992 pel seu actual Director General, detectiu privat diplomat en Investigació Privada per la facultad de Dret de Barcelona l'any 1992.
Veure telèfon
Centre especialitzat en el diagnòstic, la reeducació i l’assessorament de les dificultats d’aprenentatge.
Veure telèfon
Veure telèfon
ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Veure telèfon
ASSESSOR D'IL·LUMINACIÓ
Veure telèfon
AGENCIA DE SEGUROS
Veure telèfon
ENTITAT D'ASSESSORAMENT INTEGRAL AGRARI I RURAL
Veure telèfon
MUDANCES I TRANSPORTS NACIONALS I INTERNACIONALS
Veure telèfon
GESTORA ADMINISTRATIVA
Veure telèfon
ESCOLA D'IDIÒMES I REFORÇ ESCOLAR
Veure telèfon
TRANSPORTS NACIONALS I INTERNACIONALS
Veure telèfon
ESCOLA D'ESTETICA DEL BAGES DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES D'ESTÈTICA I PERRUQUERIA
Veure telèfon
Veure telèfon
Veure telèfon
TRANSPORT INTEGRAL I PAQUETERIA
Veure telèfon