PRODUCTES EMPRESES
Recollida d'oli Vegetal Usat, Instal·lació de contenidors per la recollida de l'oli, Divulgació del reciclatge, Organització i colaboració amb activitats Socials i mediambientals.
Veure telèfon